Czasami warto pozwolić pracownikowi na samodzielność

by MK

Istotne jest to, aby w firmie poszczególne elementy działały jak najlepiej, bo tylko wówczas będziemy mieli pewność, że jako całość będą przekładały się na sukces naszej firmy. Nie mniej musimy się również liczyć z tym, że czasami będą się pojawiały sytuacje, których nie będziemy w stanie przewidzieć, które mogą nas zaskoczyć, a to będzie oznaczało, że w takim przypadku niezbędna będzie szybka ingerencja ze strony pracowników. Dlatego też, tam gdzie chodzi o ich bezpieczeństwo, tam gdzie muszą panować sztywne reguły, tam powinniśmy pilnować przestrzegania wytycznych i wywiązywania się z powierzonych obowiązków z pełną dokładnością. Jednocześnie w innych elementach, tam gdzie można pozwolić sobie na pewną dowolność, powinniśmy pozwolić pracownikom na samodzielność. Nie mówiąc o tym, że jako prezes firmy czy kierownik konkretnego działu, musimy być otwarci na propozycje naszych podwładnych i ich spostrzeżenia.

To oni pracują na danym stanowisku

Nawet najlepsze plany i opracowania mogą się okazać mało przydatne w codziennym życiu. To też oznacza, że powinniśmy pracownikom pozwolić na pewną samodzielność na ich stanowiskach pracy. Oczywiście jeśli chodzi o bezpieczeństwo czy o konkretne działania, które muszą być wykonane w ściśle określony sposób, to należy pilnować ich wykonania. Jednocześnie tam gdzie to możliwe powinniśmy pozwolić na pewną dowolność. W końcu to osoba, która na co dzień pracuje na danym stanowisku, wykonuje dane obowiązki, będzie najlepiej wiedziała jakie działania są zbędne, a jakie czynności powinny być dodatkowo wykonane, aby była pewność, że wszystko będzie tak jak być powinno. Może się okazać, że niektóre pomysły opracowane przez specjalistów siedzących za biurkiem, będą nierealne do wykonania, ale za to można je zrobić w inny sposób. W takich sytuacjach nie tylko powinniśmy pracownikom pozwolić na pewną dowolność, ale również powinniśmy być otwarci na wysłuchanie ich propozycji, aby rozważyć, czy danego rozwiązania nie trzeba też wprowadzić w innych działach naszej firmy.

To może motywować

Im bardziej zaangażowany będzie dany pracownik, tym z pewnością bardziej będzie się starał i więcej zyska na tym firma. Dlatego warto pomyśleć o stworzeniu specjalnej skrzynki, do której pracownicy będą wrzucali swoje propozycje na różnego rodzaju rozwiązania, które mogą być wprowadzone w firmie, aby poprawić jej funkcjonowanie. Może się wówczas okazać, że niektóre będą naprawdę przydatne, a to będzie oznaczało, że wówczas te najlepsze pomysły, które faktycznie udało się zrealizować, powinniśmy nagradzać poprzez premię, pochwałę, albo inną formę wyróżnienia. To sprawi, że pracownik, który wpadł na dany pomysł będzie czuł się doceniony i zauważony, a jednocześnie też, takie działanie będzie zachęcało innych do myślenia, w jaki sposób można poprawić pracę na ich stanowisku, tak aby była ona bardziej efektywna i żeby dawała lepsze rezultaty.

Pomyślmy gdzie możemy pozwolić pracownikowi na samodzielność, aby miał on możliwość zaskoczyć nas swoimi świetnymi pomysłami.

You may also like

Leave a Comment