Jak wybrać Interim Managera?

by Marta

Czy wiecie jak skutecznie i sprawnie przeprowadzić wybór Interim Managera? W tym artykule zebraliśmy klika najbardziej istotnych zagadnień dotyczących planowania i przeprowadzenia procesu selekcji odpowiedniego Interim Managera.

Kiedy skorzystać z usług Interim Managera

Firmy najczęściej korzystają z usług Interim Managera, gdy chcą przeprowadzić istotne zmiany w organizacji, np. zmianę modelu operacyjnego, czy restrukturyzację, a nie posiadają odpowiednich zasobów wewnątrz organizacji. Zdarza się, że Interim Manager prowadzi projekty typu „gap management”. Są to sytuacje, gdy z firmy niespodziewanie znika kluczowy menedżer i potrzeba zastępstwa do momentu pozyskania kolejnego kandydata spełniającego określone kryteria.

Jak działa Interim Manager

Interimami zostają często menedżerowie o bardzo wysokich kompetencjach menedżerskich oraz długoletnim doświadczeniu, którzy chcą wiązać swoją pracę nie tylko z jedną organizacją, a z prowadzeniem projektów dla różnych firm. Zazwyczaj Interim Manager bierze udział w projektach trwających od 9 do 18 miesięcy, a następnie ma chwilę przerwy. Na jego kapitał zawodowy składają się kolejne zakończone powodzeniem projekty. W związku z tym IM jest dostępny dla nowych wyzwań jedynie w krótkim okienku czasowym – po zakończeniu zadania i przed rozpoczęciem kolejnego projektu.

Jak dokonać wyboru Interim Managera

1. Stwórz dokładny opis projektu

W pierwszym kroku dokładnie opisz projekt, który będzie realizował IM. Pomocne może okazać się określenie:

 • Kontekstu projektu – nie wszyscy mogą dobrze znać Twoją firmę, dlatego opisz profil jej działalności, wielkość, zatrudnienie, produkty, klientów oraz rynek. Warto również nakreślić sytuację, w której się znajdujecie i wyzwania przed jakimi stoicie. Wyjaśnij jakie są powody, dla których trzeba przeprowadzić dany projekt.
 • Celu projektu – określ jaki jest cel Twojego projektu, którym będzie zajmował się Interim Manager. Sprecyzuj jakie problemy ma zaadresować?
 • Kryteriów sukcesu – wylistuj czynniki, które wskażą, że projekt zakończył się powodzeniem. Określ KPI i ich poziom wyjściowy.
 • Zakresu projektu – sprecyzuj jakich części Twojej firmy będzie dotyczył dany projekt. Na jakich zadaniach powinien skupić się IM? Kim będą najważniejsi interesariusze danego projektu?
 • Czasu trwania – określ ramy czasowe projektu.
 • Narzędzi – przeanalizuj jakich narzędzi będzie potrzebował Interim Manager, aby osiągnąć cel. Jak umiejscowisz go/ją w strukturze Twojej organizacji? Jaki jest budżet i wielkość zespołu, którymi będzie zarządzać?
 • Sposobu raportowania – ustal jak często nowy menedżer będzie raportował postępy w danym projekcie i do kogo będzie kierował te informacje?
 • Wynagrodzenia – zastanów się, ile wynosi Twój budżet na wynagrodzenie Interim managera? Jak będziesz go/ją rozliczać? Jaki rodzaj umowy preferujesz?
 • Poufności – bardzo często projekty typu IM są poufne. Przemyśl jak wygląda sytuacja w Twoim przypadku i jakie informacje o danym projekcie możesz przekazać Interim Managerowi? Co i kiedy powinno zostać informacją poufną? Czy planujesz podpisywanie z potencjalnymi kandydatami umowy NDA? Jeśli tak, to na którym etapie?
 • Sposobu pozyskania – przemyśl w jaki sposób chcesz pozyskać Interim Managera? Czy bazujesz na swojej sieci kontaktów z branży? A może preferujesz współpracę z IM Service Providers?

2. Sprecyzuj najbardziej istotne kompetencje i doświadczenie, jakie powinien posiadać poszukiwany menedżer. Wypisz je i podziel na dwie grupy:

 • Kluczowe – czyli niezbędne do przeprowadzenia projektu. Zazwyczaj są to kryteria twarde: doświadczenie na danym stanowisku lub w konkretnej branży, prowadzenie podobnych projektów, znajomość języka itp.
 • Nice-2-have – czyli takie, które nie są niezbędne, ale znacząco zwiększają szansę na powodzenie projektu.

3. Dostępność decydentów – stwórz harmonogram procesu pozyskiwania menedżerów. Upewnij się, że wszyscy kluczowi decydenci uczestniczący w wyborze będą wówczas dostępni.

4. Ocena IMów. Stwórz listę pytań, jakie zadasz kandydatom. Przygotuj je tak, aby dowiedzieć się, jak ich doświadczenie oraz sposób pracy odpowiada na określone przez Ciebie kryteria oceny.

5. Zadbaj o komunikację z Interim Managerem. Dokładnie opisz projekt i swoje oczekiwania. Sprecyzuj do kiedy podejmiesz decyzję, a gdy już to nastąpi, poinformuj wszystkich menedżerów biorących udział w rozmowach.

6. Działaj szybko i sprawnie podejmuj decyzje. Im dłuższy proces decyzyjny po Twojej stronie, tym większe ryzyko, że menedżerowie biorący w nim udział, przestaną być dostępni ze względu na inne projekty.

W CTER zajmujemy się również rekrutacją executive search. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz Przewodnik po rekrutacji menedżerskiej.

You may also like

Leave a Comment