Jak pozbyć się starych komputerów i elektrośmieci?

by Marta

Elektrośmieci to wyzwanie dla nowoczesnych, szybko rozwijających się społeczeństw. Telefony, laptopy i baterie często nie są wyrzucane ze względu na awarię, lecz z powodu pojawienia się nowego, lepszego produktu. Jak pozbyć się takich odpadów, aby nie skazić gleby i wody? Jak w praktyce utylizowane są elektrośmieci?

Dlaczego elektrośmieci należy utylizować?

W skład urządzeń elektronicznych wchodzą często pierwiastki ciężkie, takie jak kadm, ołów, a także rtęć. Wyrzucenie ich do „zwykłych” śmieci może doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. Nie wszyscy wiedzą, że jeden wyrzucony smartfon to śmierć dla organizmów, które bytują w jednym metrze sześciennym gleby i 400 litrach wody.

Niestety, ciągła potrzeba posiadania coraz lepszych gadżetów utrudnia utylizację elektroniki. Jak można się ich pozbyć?

– U sprzedawcy, który w zamian za zakupiony towar, może przyjąć starą elektronikę do utylizacji.

– W specjalnych punktach zbiórki urządzeń elektronicznych (np. PSZOK).

Jak wygląda utylizowanie elektrośmieci?

Dzięki nowoczesnym technologiom utylizacja zużytej elektroniki nie jest już takim problemem, co kiedyś. Jak ona wygląda w praktyce? Otóż komponenty elektroniczne zwykle są… mielone, dzięki czemu powstają drobne cząsteczki, z których można odzyskać najważniejsze pierwiastki. Najbardziej pożądane z nich to złoto i miedź, które pozyskuje się dzięki zaawansowanym procesom chemicznym i mechanicznym.

Nie wszyscy wiedzą, że utylizacja komputerów i smartfonów może być bardzo dochodowa. Szacuje się, że jedna tona poddanych recyklingowi smartfonów, to aż 300 g złota. Nie trzeba być zbyt biegłym w matematyce, aby obliczyć, że daje to około 45 tysięcy złotych czystego zysku. Poza tym nie można zapominać o innych, odzyskanych metalach. Wspomniana miedź, platyna i srebro to tylko niektóre z nich.

Podobnie wygląda utylizacja baterii. Ogniwo jest dzielone na różne frakcje, a następnie poddane odpowiednim reakcjom chemicznym. Dzięki nim odzyskuje się zdecydowaną większość metali użytych do produkcji baterii.

Akty prawne regulujące zasady utylizacji elektrośmieci

Najważniejszym dokumentem prawnym regulującym zasady utylizacji elektrośmieci i recyklingu sprzętu elektronicznego jest USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jej aktualna wersja obowiązuje od 2 sierpnia 2022 roku.

Pozostałe obowiązujące akty prawne i rozporządzenia, to:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

3. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz 669 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113)

5. Rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obowiązują również przepisy unijne, takie jak:

– Dyrektywa 2012/19/UE (WEEE)

– Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS).

A jeśli chcą mieć Państwo pewność, że przekazane podmiotom trzecim elektrośmieci są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie dla środowiska, to zapraszamy do kontaktu z nami. Na stronie http://www.doraplus.eu/ można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

You may also like

Leave a Comment